De Zusters

INSTALLATION // BOOK DESIGN // EXHIBITION DESIGN

Six books within a monument

“De Kleine Zusters van de H. Joseph“ is een congregatie van vrouwen die in 1872 in Heerlen is gesticht. Vanaf 1872 tot ver in de twintigste eeuw zorgden duizenden Kleine zusters voor ouderen, zieken, geestelijk en lichamelijk gehandicapten en kinderen.

Onder begeleiding van mijn stageplek Van Marcus is er in de Kapel monument ontworpen waar circa 2600 Zusters van de congregatie herdacht kunnen worden. Ook is er een vaste tentoonstelling aanwezig.

Het monument bestaat uit een bank met een raam van ruim 460 tegels daarboven. Op de tegels staan gedrukte foto’s van de zusters. De bank staat voor de geborgenheid van het klooster en de hechtheid van de congregatie. In de leuning van de bank staat zes boeken met daarin alle zusters met naam, professie datum en eventueel een foto.


EXHIBITED AT:
- Savelberg klooster, Heerlen


COLLABORATION:
- Van Marcus

- De Nieuwe collectie
- Kloosterboer (bouw)
- Appie Smulders(ontwerp)

Kiwi standing on oval/  featured  projects /

2016 Sanne Kloppenburg